Thông tin liên hệ Phòng Đào tạo - Công tác HSSV:

Địa chỉ: Số 1 Đoàn Kết, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: hai.minh@850223.com

Điện thoại: (028) 3722. 5992