TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẠI VIỆT TP.HCM ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC PHONG TRÀO THI ĐUA

Ngày 01/12/2023 tại Hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng địa phương năm 2023 của Thành phố Thủ Đức, Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Thủ Đức trao tặng Giấy Khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2023. Trong đó Ban Chỉ Huy Quân Sự và Chỉ huy trưởng của Trường Trung Cấp Đại Việt TP.HCM đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang thành phố Thủ Đức năm 2023 và được tặng giấy khen tại Hội nghị. Đây chính là bước tiến quan trọng đánh dấu sự tích cực và nỗ lực trong xây dựng lực lượng dân quân tự vệ của trường.

Ban Chỉ Huy Quân Sự của Trường Trung Cấp Đại Việt TP.HCM đã xuất sắc hoàn thành chức trách và nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị “vững mạnh toàn diện”, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Năm 2023 Ban Chỉ huy quân sự Nhà trường sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo đối với lực lượng dân quân tự vệ, nâng cao hơn nữa chất lượng toàn diện, vai trò lãnh đạo của Chi bộ, tập trung lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản, triển khai tập luyện để tham gia Hội thi quân sự - quốc phòng địa phương năm 2024.


Chia sẻ