Chính sách chất lượng

Đào tạo theo nhu cầu của người học và thị trường lao động . Cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao về chuyên môn, có kỹ năng về tin học, ngoại ngữ, các kỹ năng tác nghiệp, tư duy, giao tiếp, làm việc theo nhóm trong nền kinh tế tri thức.


- Học sinh - Sinh viên của Trường Trung cấp Đại Việt TP.Hồ Chí Minh là đối tượng trung tâm luôn được đảm bảo quyền lợi tốt nhất trong mọi hoạt động của nhà trường.

- Áp dụng công nghệ thông tin vào dạy - học, vào quản lý hướng tới yêu cầu (nhu cầu và mong đợi) của người học, người sử dụng lao động và xã hội. Luôn mở rộng mối quan hệ hợp tác về đào tạo, thực tập với doanh nghiệp và các nhà tuyển dụng.

- Xây dựng môi trường làm việc công khai, minh bạch, luôn tạo cơ hội để mọi thành viên của nhà trường có thể phát huy tối đa năng lực, tiềm năng và sự cống hiến của tất cả các thành viên, xây dựng Trường Trung cấp Đại Việt TP.Hồ Chí Minh thành một tập thể trong sạch, vững mạnh, gia tăng vị thế cạnh tranh của Trường trong nước và khu vực. Thường xuyên cải thiện đời sống của Giảng viên & Cán bộ viên chức trong Trường.

- Áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý ISO 9000:2008, tập trung vào chất lượng hướng tới người học.

- Tiếp cận các dịch vụ giáo dục khu vực và thế giới, đào tạo theo hệ thống tín chỉ, cải tiến liên tục chương trình, phương pháp dạy - học và cách quản lý của Trường Trung cấp Đại Việt TP.Hồ Chí Minh.